Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan
Sorular
 • Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
 • Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile ilgili mevzuat nedir?
 • Hangi Firmalar SRVTS Raporlama Kapsamına Dahil Olmaktadır?
 • Bildirimleri firma adına kimler yapabilir?
 • Özel hesap dönemine sahip firmalar için sistem kapsamında veri bildirim yükümlülüğü nasıl belirleniyor?
 • Bildirim yükümlülüğü hangi finansal tablolar uyarınca belirleniyor?
 • Bildirim yükümlülüğü ne zaman sona eriyor?
 • Verilerin doğruluk denetimi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılıyor mu?
 • Veri bildirimleri nasıl ve hangi sıklıkta yapılıyor?
 • Veri bildirimlerinin ne zamana kadar tamamlanması gerekiyor?
 • Raporlar hangi finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanacak?
 • Merkez Bankası verilerin denetimini ne şekilde gerçekleştiriyor?
 • Sistemik Risk Veri Takip Sistemini kimler kullanıyor?
 • Girişi yapılan verilerin güvenliği nasıl sağlanıyor?
 • Firma yönetiminin verilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluğu nedir?
 • Veri girişlerinin zamanında yapılmaması sonucunda yaptırım var mıdır?
 • Sistem ile ilgili sorular ve sorunlar TCMB’ye nasıl iletilecektir?
 • Bazı firmalar temin ettikleri kredileri ilişkili kuruluşlara aktarmaktadır. Bu durumda SRVTS kapsamında bildirim yükümlüsü hangi firma olmaktadır?
 • Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde ilişkili kuruluşlara borçlar dikkate alınacak mıdır?
 • Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde gayrı nakdi krediler içerilecek midir?
 • Leasing ve faktöring kredileri bildirim yükümlülüğü oluşturur mu?
 • Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde anapara ve faiz tahakkuklarından hangisi esas alınacaktır?
 • Firmanın bildirim yükümlülüğü kapsamına ara dönemlerde girmesi durumunda bildirimler hangi dönemler itibarıyla gerçekleştirilecektir?
 • Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar kapsama dâhil olacak mıdır?
 • Yönetmelik kapsamında yükümlülük belirlenirken varsa TMS’lere göre hazırlanan tabloların esas alınacağı belirtilmektedir. TMS’lere göre hazırlanan finansal tablolar, grup şirketleri için konsolidasyon gerektirmektedir. Bu çerçevede yükümlülük belirlenirken bireysel finansal tablolar mı yoksa konsolide finansal tablolar mı kullanılacaktır?
 • Bireysel mali tablo hazırlamayan firmaların bildirimleri nasıl gerçekleştirilecektir?
 • Bireysel mali tablo hazırlamayan firmaların bildirimleri nasıl gerçekleştirilecektir?
 • Net Satış Hasılatı ve Aktif Büyüklüğü kriterleri bakımından bildirim yükümlülüğü hangi tarih itibarıyla belirlenecektir?