Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir kapsamlı bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamında bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunu kullanmak suretiyle aylık ve üç aylık hesap dönemleri itibarıyla Rapor Girişi bölümünden giriş yaparak müteakip ayın son gününe kadar bildireceklerdir.

Hangi Firmalar SRVTS Raporlama Kapsamına Dahil Olmaktadır?
Hangi Firmalar SRVTS Raporlama Kapsamına Dahil Olmaktadır?

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan firmalar bildirimle yükümlü olacaktır:

  • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar

  • Geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar

  • Aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar

Firmanın toplam nakdi kredi bakiyesi hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço, net satış hasılatı ve aktif büyüklüğü hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan yıllık kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınmaktadır.

Raporlama Nasıl Yapılır?
Raporlama Nasıl Yapılır?

Kapsama giren firmalar, aylık ve üç aylık veri formlarını açıklama formuna uygun olarak Rapor Girişi alanından izleyen ayın son gününe kadar sisteme yükleyecektir.

Faydalı Dokümanlar
Faydalı
Dokümanlar

Bildirimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.