Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
2024 Yılına ertelenen Özet Döviz Pozisyonu Raporu uygulamasına son verilmiştir. Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildirimleri devam etmektedir.
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir kapsamlı bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamında bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunu kullanmak suretiyle aylık hesap dönemleri itibarıyla Raporlama bölümünden giriş yaparak müteakip ayın son gününe kadar bildireceklerdir.

Nasıl Başvurulur?
Nasıl
Başvurulur?

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitler dâhilinde olan firmalar, sistem tanımlamalarını ve giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere Raporlama alanından “SRVTS Aylık Rapor” girişi yapacaktır.

Faydalı Dokümanlar
Faydalı
Dokümanlar

Bildirimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.