Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
Özet Döviz Pozisyonu Raporu bildirimleri Ocak 2024 raporlama döneminde başlamak üzere ertelenmiştir. Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildirimleri devam etmektedir.
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Özet Döviz Pozisyonu Bildirimi Nedir?

Özet Döviz Pozisyonu, Yurt içi bankalardan temin edilen nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan, finansal olmayan firmaların özet döviz pozisyonlarını takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan ve yabancı para kalemlerin TL karşılığından oluşan verileri, Özet Döviz Pozisyon Raporu veri formunu kullanmak suretiyle aylık hesap dönemleri itibarıyla Raporlama bölümünden giriş yaparak bildireceklerdir.

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

15 milyon ABD Doları ve üzeri karşılığı Yabancı Para kredi bakiyesi olan firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir kapsamlı bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamında bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunu kullanmak suretiyle aylık hesap dönemleri itibarıyla Raporlama bölümünden giriş yaparak müteakip ayın son gününe kadar bildireceklerdir.

SRVTS bildirimi yapan firmalar, Özet Döviz Pozisyonu Bildirimini de belirlenen süreler içinde gerçekleştirecektir. İki raporlamanın amaç ve kapsamı farklıdır

Nasıl Başvurulur?
Nasıl
Başvurulur?

Özet Döviz Pozisyonu Bildirimi: Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişiler, Raporlama alanından "Özet Döviz Pozisyon Raporu" girişi yapacaktır.

SRVTS Bildirimi: Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitler dâhilinde olan firmalar, sistem tanımlamalarını ve giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere Raporlama alanından “SRVTS Aylık Rapor” girişi yapacaktır.

Faydalı Dokümanlar
Faydalı
Dokümanlar

Bildirimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.