Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
Özet Döviz Pozisyonu Raporu Nisan 2023’ten itibaren bildirilecektir, ilgili dokümanlara ve veri formuna “duyurular” sekmesinden ulaşılabilir
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS); firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamında bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle aylık hesap dönemleri itibarıyla SRVTS’ye giriş yaparak bildireceklerdir.

Nasıl Başvurulur?
Nasıl
Başvurulur?

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitler dâhilinde olan firmalar, sistem tanımlamalarını ve giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine e posta ile başvuracaktır.

Faydalı Dokümanlar
Faydalı
Dokümanlar

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.